Bán và cho thuê thiết bị sắc ký
BÁN VÀ CHO THUÊ THIẾT BỊ SẮC KÝ
ESTECO cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị sắc ký phục vụ cho mọi mục đích của khách hàng trong phòng thí nghiệm. Thiết bị trước khi cung cấp tới tay khách hàng sẽ được kiểm tra, test thử đạt tiêu chuẩn của hãng Agilent technologies, ngoài ra thiết bị sẽ được ESTECO sửa chữa, bảo dưỡng, ... trong suốt quá trình thuê máy đem lại sự thoải mái nhất cho khách hàng.1. THIẾT BỊ SẮC KÝ KHÍ (GAS CHROMATOGRAPHY)Thiết bị bao gồm (tùy chọn): 1. Lò cột (Column Oven): Buồng cột kèm giá treo cột cho cột mao quản (Capillary column) hoặc cột nhồi (Packed Column) nhiệt độ hoạt động từ nhiệt độ môi trường tới 450 độ. Chế độ cài chương trình nhiệt tăng  quá trình tách chất và tối ưu hóa quá trình phân tích.2. Buồng bay hơi ( Inlet): nhiều lựa chọn inlet như: chia dòng/không chia dòng (Split/Spliless Inlet), inliet cho cột nhồi ( Packed Inlet), chương trình bay hơi ( PTV Inlet).... với nhiều phương thức cài đặt ngay trên phần mềm, dễ thao tác.3. Đầu dò (Detector): Các detector lắp trên máy có thể lựa chọn phù hợp cho từng đối tượng mẫu phân tích như: FID (Flame Inonization Detector), cộng kết điện tử ECD ( Electron Capture Detector), Detector dẫn nhiệt TCD(Thermal Conductivity Detector), NPD (Nitrogen-Phosphorus Detector), Quang hóa ngọn lửa FPD(Flame Photometric Detector).4. Bộ bơm mẫu tự động: Chế độ tráng rửa tự động được cài đặt trực tiếp trên phần mềm, Khay chứa mẫu tối đa lên tới 150 vị trí. Thể tích tiêm mẫu nhỏ nhất có thể cài đặt: 0.1 microlit.5. Phần mềm điều khiển: Phần mềm được cài trên nền tảng window mới nhất, kết nối trực tiếp qua giao tiếp LAN và không đòi hỏi các cổng kết nối đặc biệt nào. Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng.2. THIẾT BỊ SẮC KÝ LỎNG (LIQUID CHROMATOGRAPHY)Thiết bị bao gồm (tùy chọn): 1. Khay chứa dung môi (Solvent Cabinet): Khoang chứa tối đa 4 chai dung môi.2. Bộ đuổi khí chân không (Vacuum Degasser): Khử khí đồng thời 4 kênh dung môi riêng biệt, Vật liệu chịu hóa chất PEEK, PTFE, có chế độ cảnh báo khi không đạt chân không.3. Bơm 4 kênh dung môi(Quaternary Pump): Tốc độ dòng từ 0.1 tới 10ml/phút, trộn dung môi bằng van điện tốc độ cao, Áp suất làm việc tối đa lên tới 600Bar4. Bộ bơm mẫu tự động (Auto Liquid Sampler): Khay chứa lên tới 100 vị trí, thể tích tiêm mẫu từ 0.1 tới 100microlit.5. Buồng điều nhiệt cột (Column Compartment): Khoang chứa tối đa 3 cột có chiều dài tới 30cm, nhiệt độ tối đa lên tới 70 độ.6. Đầu dò (Detector): Tùy chọn nhiều đầu dò như UV, DAD, RID, FLD .... cho các ứng dụng phân tích khác nhau.7. Phần mềm điều khiển: Phần mềm được cài trên nền tảng window mới nhất, kết nối trực tiếp qua giao tiếp LAN và không đòi hỏi các cổng kết nối đặc biệt nào. Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng.3. MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS (UV-VIS SPECTROMETER)Thiết bị bao gồm (tùy chọn): 1. Máy quang phổ UV-Vis: Khoảng đo bước sóng từ 190nm tới 900nm. 2. Buồng đo mẫu và khay mẫu: tối đa lên tới 8 vị trí cho cuvet 1cm3. Phần mềm điều khiển: Phần mềm được cài trên nền tảng window mới nhất, kết nối trực tiếp qua giao tiếp LAN và không đòi hỏi các cổng kết nối đặc biệt nào. Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng. Cài đặt được nhiều chế độ như: đo tại 1 bước sóng, quét phổ, lập đường chuẩn.....4. THIẾT BỊ SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ(MASS SPECTROMETRY SYSTEM)Thiết bị bao gồm (tùy chọn): 1. Lò cột (Column Oven): Buồng cột kèm giá treo cột cho cột mao quản (Capillary column) hoặc cột nhồi (Packed Column) nhiệt độ hoạt động từ nhiệt độ môi trường tới 450 độ. Chế độ cài chương trình nhiệt tăng  quá trình tách chất và tối ưu hóa quá trình phân tích.2. Buồng bay hơi ( Inlet): nhiều lựa chọn inlet như: chia dòng/không chia dòng (Split/Spliless Inlet), inliet cho cột nhồi ( Packed Inlet), chương trình bay hơi ( PTV Inlet).... với nhiều phương thức cài đặt ngay trên phần mềm, dễ thao tác.3. Đầu dò (Detector): đầu dò khối phổ MSD tích hợp.4. Bộ bơm mẫu tự động: Chế độ tráng rửa tự động được cài đặt trực tiếp trên phần mềm, Khay chứa mẫu tối đa lên tới 150 vị trí. Thể tích tiêm mẫu nhỏ nhất có thể cài đặt: 0.1 microlit.5. Phần mềm điều khiển: Phần mềm được cài trên nền tảng window mới nhất, kết nối trực tiếp qua giao tiếp LAN và không đòi hỏi các cổng kết nối đặc biệt nào. Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng...
Hiển thị từ 1 đến 1 của 1 (1 Trang)