Shimadzu Parts
Shimadzu 500µL Syringe
CTS-10578Product Description:   500µL SyringeOEM :  ShimadzuModel(s) :  SIL-10A, SIL-10Ai, SIL-10AXLOEM Part Number :  228-25237-04LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Ceramic Plunger Assembly
CTS-10584Product Description:   Ceramic Plunger AssemblyOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-10ATvpOEM Part Number :  228-35009-92LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Ceramic Plunger Holder Assembly, LC-10ADvp
11-4121Product Description:   Ceramic Plunger Holder Assembly, LC-10ADvpOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-10ADvpOEM Part Number :  228-35281-91LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Check Valve Rebuild Kit (for 2 Valves)
CTS-10595Product Description:   Check Valve Rebuild Kit (for 2 Valves)OEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-6A, LC-10ASOEM Part Number :  228-11200-91LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Deuterium Lamp (2000 hr)
CTS-00135Product Description:   Deuterium Lamp (2000 hr)OEM :  ShimadzuModel(s) :  SPD-10A, SPD-10AV, SPD-10AVvp, SPD-20A, SPD-20AVOEM Part Number :  228-34016-02LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Gold Plunger Seal
11-4133Product Description:   Gold Plunger SealOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-20ADXR, LC-30ADSF, Nexera-iOEM Part Number :  228-32628-91LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Inlet Check Valve
11-4060Product Description:   Inlet Check ValveOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-30ADOEM Part Number :  228-52964-95, Old# 228-52964-91, 228-52964-93LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Inlet Check Valve, Primary
11-3807Product Description:   Inlet Check Valve, PrimaryOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-20ATOEM Part Number :  228-45704-92LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu LC-30AD Plunger Holder Assembly, UHP2 (w/Diaphragm)
11-4073Product Description:   LC-30AD Plunger Holder Assembly, UHP2 (w/Diaphragm)OEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-30ADOEM Part Number :  228-52069-94LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Needle Seal, Vespel
CTS-10686Product Description:   Needle Seal, VespelOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-2010, SIL-10ADvp, SIL-10AXLOEM Part Number :  228-33355-04LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Outlet Check Valve
11-4063Product Description:   Outlet Check ValveOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-30AD, LC-30ADSFOEM Part Number :  228-53334-96LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu PEEK Needle Seal, SIL-30AC, SIL-30ACMP
11-4048Product Description:   PEEK Needle Seal, SIL-30AC, SIL-30ACMPOEM :  ShimadzuModel(s) :  SIL-30AC, SIL-30ACMPOEM Part Number :  228-53178-91LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Plunger Holder
11-3897Product Description:   Plunger HolderOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-10ADvp, LC-20AD/AB, LC-20ADXR, LC-30AD, LC-2010OEM Part Number :  228-35602-91LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Plunger Rinse Seal
CTS-10583Product Description:   Plunger Rinse SealOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-10Ai, LC-10AS, LC-10AT, LC-10ATvpOEM Part Number :  228-28499-00LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Plunger Seal
CTS-10340Product Description:   Plunger SealOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-7A, LC-10Ai, LC-10AS, LC-10AT, LC-10ATvp, LC-20AROEM Part Number :  228-21975-00LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Plunger Seal
CTS-10693Product Description:   Plunger SealOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-9A, LC-10AD, LC-10ADvp, LC-20AD/AB, LC-600, LC-2010 A/C HTOEM Part Number :  228-35146-00, Old# 228-18745-00LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Plunger Seal
CTS-10694Product Description:   Plunger SealOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-10ATvp, LC-20AT, LC-2010 A/C HT, LC-HT, SIL-10ADvp, SIL-20 ACXR, SIL-20A/AC, SIL-20ACHT, SIL-30AC, SIL-30ACMP, SIL-2010 ACHT, SIL-HTa, SIL-HTcOEM Part Number :  228-35145-00LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Plunger Seal
CTS-0422Product Description:   Plunger SealOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-6A, LC-6ADOEM Part Number :  228-11999-00LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Plunger Seal and Back Up Ring
11-4126Product Description:   Plunger Seal and Back Up RingOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-30ADOEM Part Number :  228-52711-93, Old# 228-52711-92LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu PTFE Diaphragm, 2/pk
11-2891Product Description:   PTFE Diaphragm, 2/pkOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-10AD, LC-10ADvp, LC-20AD/AB, LC-20ADXR, LC-30ADSF, LC-2010, LC-2010 HTOEM Part Number :  228-32784-91, Old# 228-24311-01, 228-31828-00LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu PTFE Diaphragm, LC-30AD/i-Series, 2/pk
11-4122Product Description:   PTFE Diaphragm, LC-30AD/i-Series, 2/pkOEM :  ShimadzuModel(s) :  i-Series, LC-30ADOEM Part Number :  228-55272-41LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Rotor Seal
CTS-10942Product Description:   Rotor SealOEM :  ShimadzuModel(s) :  SIL-10ADvpOEM Part Number :  228-21217-97LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Sapphire Plunger
CTS-10320Product Description:   Sapphire PlungerOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-9A, LC-10AD, LC-600OEM Part Number :  228-18523-91LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Shimadzu Sapphire Plunger
CTS-10319Product Description:   Sapphire PlungerOEM :  ShimadzuModel(s) :  LC-6AD, LC-7A, LC-10AS, LC-20AROEM Part Number :  228-17019-93LIÊN HỆ: Email: info.esteco@gmail.comĐiện thoại: +84 979 987 250..
Hiển thị từ 1 đến 24 của 28 (2 Trang)